Du vet att du är strålande unik!

Inom dig finns tillgångar att hela din kropp, genom att förändra dina känslomässiga mönster!

Ofta är du inte medveten om vilka känslomässiga blockeringar som styr dig eller varför.

När vi har för många känslomässiga blockeringar kommer det tillslut att medföra en negativ påverkan på vår hälsa.     När kroppen är i obalans tappar vi kontakten med vår livskraft och våran förmåga att uttrycka oss unikt.

Medvetenheten ger oss möjlighet att upptäcka blockeringar som påverkar vår hälsa och styr våra livsmönster.            När vi börjar lösa upp dessa energikänslor/blockeringar, genom att se vilka funktioner de fyllt i livet och vad de har     lärt oss, ger vi kroppen energi till att självläka.

För att få tillgång till vår unika livskaft behöver vi en ”God balans mellan de jordliga och andliga energierna” så att     de universella energierna ges möjlighet att flöda.

Vilket handlar om harmoniska relationer i vår omgivning, i naturen och framförallt i oss själva.

Du erbjuds möjligheten att genom ökad medvetenhet och förståelse för naturlagarna i livet, hitta dina livsmönster förankrade i de fysiska och andliga energierna. Därmed får du tillgång till att öka din livskraft och låta dina unika  strålar nå ut i universum.

 

Katarina Simon, KS Mind